top of page

דירת יוקרה - פארק צמרת, תל אביב

חברת הומלנד נכסים, פנתה אלינו, ורצתה סרטון קצר המציג בקצרה את מתקני ביניין היוקרה 

והצגה של הדירה. 

נענו לבקשה, ויצרנו סרטון מרהיב.

bottom of page